Tjänster

KULTURMÖTEN OCH KONFLIKTHANTERING

- genom dialog

 

Få GRATIS inspiration til givende kulturmøder og konstruktiv konflikthåndtering!

Anmäl dig här!

LindgrenHelde

Kommunikation

Vi erbjuder

 

 

UTBILDNING/TEMADAG. WORKSHOP T.EX.:

 • Konflikthantering
 • Interkulturell kommunikation och kulturell intelligens
 • Teamledning – det flerkulturella arbetslag
 • Dialogisk ledarskap
 • Dialog i MUS

 

 

 

 

RÅDGIVNING , HANDLEDNING, COACHNING, T.EX.:

 • Handledning till personalgrupper som jobbar inom ett konfliktfylld eller interkulturellt område
 • Rådgivning till ledare, som jobbar utomlands i ett svenskt företag
 • Handledning till ledare eller ledargrupper som ingår i en fusionsprocess

LÄT SKILLNADER BLI TIL FÖRDELAR

 

SKILLNADER SKAPAR INNOVATION - OM DEM HANTERAS KONSTRUKTIVT!

I en föränderlig värld med komplexa och ständigt ändrade krav behövs flexibla medarbetare med kulturell intelligens: Förmågan att kunna förstå varandras perspektiv, kommunicera interkulturellt och lösa konflikter på en dialogisk grundlag! Dessa kompetenser är ett måste för att kunna bemöta och hantera förändringar och skapa effektiva arbetssätt och därigenom synliga resultat på bottenlinjen. Det gäller både det globala företag, det lokala äldreboendet, i skolan eller i den frivilliga organisationen.

 

KOMPETENSBRIST ÄR JOBBIGT!

Vad händer på en arbetsplats om medarbetarna dagligen upplever frustrerande kulturmöten med sina vårdtagare, elever, kunder eller klienter? Eller om inte medarbetarnas kulturella skillnader nyttas och användas som en resurs? När kommunikationen ställer till trassel, missförståelser händer och samarbetet blir trögt, påverkar det trivseln. Det ger stress, ineffektivitet och oftare högt sjukfrånvaro. Risk finns också, att de högst kvalificerade medarbetarna börjar söka andra utmaningar. Det är kostsamt för en arbetsplats, när arbetsglädjen försvinner. Utcekling av medarbetarnas kompetenser är ofta vad som behövs.

 

RESULTAT SOM MÄRKS

När medarbetare i alla delar av organisationen har förmågan att kunna hantera utmanande kulturmöten, konflikter och svåra kommunikationssituationer, skapas det större effektivitet och bättre resultat – och till och med innovation. Det er busenkelt: Människor som löser sina konflikter och hanterar skillnader på jobbet, är engagerade medarbetare som trivs och som önskar att bidra till verksamhetens utveckling.

 

Vi erbjudar utbildningsdagar - för alla eller för din arbetsplats.

 

Se mera>>

EN PROCESS SOM SKAPAR FÖRÄNDRING T.EX.

 • Hjälp till en arbetsgrupp med samarbetsproblem
 • Värdegrundsarbete
 • Utvecklingsförlopp för ett ledareteam
 • Konfliktmedling – för två personer eller i grupp