Ydelser

KULTURMØDER OG KONFLIKTHÅNDTERING

- gennem dialog

 

LindgrenHelde

Kommunikation

Lad forskelle blive til fordele

 

FORSKELLE SKABER INNOVATION - NÅR DE HÅNDTERES KONSTRUKTIVT!

I dag er en mangfoldig medarbejderstab en realitet for de fleste organisationer. Og heldigvis for det. For mangfoldighed er en af de vigtigste parametre for en organisations succes, især hvis man opererer globalt. Men succesen kommer ikke af sig selv. Forskelligheder skal håndteres med kulturforståelse, indsigt i ens egen og andres kultur og enkle værktøjer til kommunikation og konfliktløsning. Ellers kan de i stedet føre til stagnation, medarbejderflugt, og ineffektivt samarbejde. Hvis man udvikler organisationens – medarbejdernes og ledernes kulturelle intelligens – kan alleslags forskelle mellem medarbejderne i stedet blive en uudtømmelig kilde til mere innovation.

 

HVORFOR KULTUREL INTELLIGENS?

Vores arbejdsvaner, kommunikationsstil og normer for, hvad vi mener er ”godt lederskab” hænger sammen med kultur, dvs. hvad vi er vant til og synes er rigtigt. Kultur forstås her bredt og ikke kun som nationalitet eller etnicitet. I en organistion præget af kulturel forskellighed, hvor mennesker skal arbejde på tværs af forskellene, vil der være tendens til, at der lettere opstår misforståelser som igen fører til langsommere og mere besværlige arbejdsgange og dårligt samarbejde. Der opstår konflikter, flere sygemeldinger, stress og det er ofte en udfordring at fastholde de kompetente (udenlandske) medarbejdere.

RESULTATER DER KAN MÆRKES

Kompetenceudvikling i form af træning i kulturforståelse og interkulturel kommunikation er nøglen til succes som mangfoldig organisation eller som aktør på det globale marked. Ikke kun fordi man undgår misforståelser og konflikter, men fordi det store potentiale for innovation, der ligger i, at folk er forskellige udnyttes bedre. Konflikter håndteres klogt og bliver kilder til udvikling, ganske enkelt fordi mennesker, der løser deres konflikter og bygger bro over forskelle, er gladere og mere engagerede i deres arbejde. De arbejder både mere effektivt og innovativt, hvilket kan mærkes på bundlinjen.

FANDT DU IKKE, HVAD DU SØGTE?

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en samtale og et tilbud!

 

Mette Lindgren Helde

Email: info@helde.dk

Mobil: +46 (0) 70 25 09 108

IN ENGLISH? Go to Lindgrenhelde.com

Ledertræning i Qatar, 2013

Få GRATIS inspiration til givende kulturmøder og konstruktiv konflikthåndtering!

Tilmeld dig her!

KURSUS, WORKSHOP, TEMADAG f.eks.

  • Kulturel Intelligens og Interkulturel Kommunikation
  • Konflikthåndtering
  • Teamledelse - det flerkulturelle team
  • Dialogisk Lederskab
  • Dialog i Medarbejderudviklingssamtalen

 

RÅDGIVNING OG SPARRING, f.eks. :

  • Supervision personalegrupper, der arbejder i et konfliktfyldt eller interkulturelt felt
  • Sparring og Rådgivning til ledere eller medarbejdere, der arbejder i virksomhedens udenlandske afdeling - eller i en interkuturel kontekst i Danmark.

Jeg tilbyder

 

 

EN PROCES DER SKABER FORANDRING, f.eks:

  • Hjælp til et team, der er kørt fast i deres samarbejde
  • Udviklingsforløb for ledergruppen med fokus på kulturel intelligens
  • Konfliktmægling – to personer eller i gruppe